COMUNA SOMOVA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire şi dotare sediu primărie comuna Somova, judeţul Tulcea", propus a se amplasa în intravilan com. Somova, str. Galaţiului, nr.49, T63, Cc2125, Cc2127/l, nr. cad.39516, jud.Tulcea

Citeste detalii

Read More

ANUNT Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante consilier , clasa I, grad profesional superior, compartiment taxe si impozite/achizitii publice

Citeste detalii

Anunt rezultate selectie dosare

Anunt rezultate proba scrisa

CENTRALIZATOR FINAL CONCURS

Pentru ziua de marti, 28 iunie 2022, ora 10.00, iar membrii comisiilor de specialitate ora 09,30, se convoacă Consiliul local Somova, în şedinţă ordinară, ale cărei lucrări se vor desfăşura în sala de şedinţe a Primăriei Somova, localitatea Somova, strada Galaţiului, nr.49

Citeste detalii

COMUNA SOMOVA reprezentată prin Năstase Gheorghe, titular al proiectului „SUPLIMENTAREA DEBITULUI DE APĂ PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ AL COMUNEI SOMOVA, JUDEŢUL TULCEA", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei Etapei de încadrare de catre APM Tulcea, prin continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului . pentru ,"SUPLIMENTAREA DEBITULUI DE APĂ PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ AL COMUNlEI SOMOVA" 

Citeste detalii

Anunt Public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu Suplimentare Debit Apa Somova

Citeste detalii

Aducem la cunostinta publicului interesat intentia S.C. PROVAL PROFIL S.R.L. cu sediul in jud. Tulcea, corn. Somova, loc. Somova , str. Eternitatii, nr. 2, de a realiza un Plan Urbanistic Zonal pentru "INFIINTAREA DE ACTIVITATI TURISTICE LA S.C. PROVAL PROFIL S.R.L." comuna Somova, sat Somova, str. Lacului, nr. 1; T68, Cc2365, N2366, A2368 -nr. cad. 31774;

Citeste detalii

Asociația Grup Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii doreste sa organizeze în data de 17.05.2022, in comuna Somova, la sediul Primariei, incepand cu ora 12:30, o sesiune de informare pentru potențialii beneficiari din teritoriul eligibil FLAG Delta Dunării asupra Strategiei de Dezvoltare Locala finantata prin Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020.
 
Sunt invitati sa participe reprezentanti din domeniile: Pescuit si Acvacultura, Autoritati Publice Locale, ONG-uri si Societati civile, Turism si alte Activitati economice, etc
Vor fi discutate aspecte legate de: oportunitatile si nevoile zonei, tipuri de beneficiari si de cheltuieli eligibile, tipuri de activitati finantabile, intensitatea sprijinului financiar nerambursabil. 
 
Persoanele interesate pot solicita informații suplimentare la numerele de telefon:  0340.401.630; 0755.945.241.
 
 

CONSTRUIRE STATIE DE BAZA PENTiRU SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE

Argumentare: Obiectul prezentei documentatii îl reprezintă reglementarea parcelei proprietate privată situată în intravilanul loc. Mineri, T40, A 755, Nr cad.39344
în corelare cu obiectivele generale ale dezvoltării durabile si cu obiectivele stabilite prin P.U.G.-ul localitătii Mineri aflat în vigoare.

Citeste detalii

ANUNT Privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante consilier,clasa I, grad profesional superior, compartiment relatii cu publicul, registratura si secretariat

Primaria Comunei Somova, judetul Tulcea cu sediul in comuna Somova, judetul Tulcea, strada Galatiului nr.49, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Somova.

Citeste detalii

Proces verbal selectie dosare concurs

Centralizator punctaj final

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…