Anunturi (12)

In temeiul art. 1 din Anexa 2 la Hotărârea de Guvern nr.932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României incepând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile publice închise, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă, spaţii comerciale, precum şi în spaţii publice deschise, cum ar fi, pieţe, târguri, bâlciuri, talciocuri, spaţiile comerciale, staţii pentru transportul în comun.

Citeste detalii

In temeiul art. 1 din Anexa 2 la Hotărârea de Guvern nr.932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României incepând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile publice închise, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă, spaţii comerciale, precum şi în spaţii publice deschise, cum ar fi, pieţe, târguri, bâlciuri, talciocuri, spaţiile comerciale, staţii pentru transportul în comun.

Citeste detalii

D I S P O Z I T I A  Nr. 173 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Somova

Gheorghe NASTASE, primar al comunei Somova, judetul Tulcea;

Avand in vedere convocarea Consiliului Local Somova, in vederea organizarii si desfasurarii sedintei ordinare pentru data de 30 septembrie 2021, ora 10.00 in vederea validarii sau nevalidarii proiectelor de hotarare propuse;

Citeste detalii

Subscrisa, COMUNA SOMOVA, cu sediul in SOMOVA, str Galatiului nr. 49 jud.Tulcea, CUI 4508649, aduce la cunostinta generala ca in temeiul art.250 /din Legea 207/2015 Noul Cod de Procedura Fiscala. va avea loc la sediul Primariei in ziua de 25.06.2021, orele 11, vanzarea la licitatie publica a urmatoarelor bunuri ·mobile.
-Teren intravilan in suprafata totala de 5013rnp conf. actului (5015mp din rnasuratori) T13 P160 si T13 P161/1 in loc. Mineri

Citeste detalii

Read More


In legatura cu Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Planului Urbanistic Zonal„ CONSTRUIRE STATIE DE BAZA PENTRU SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE", satul Somova, comuna Somova, judetul Tulcea -T57, Al382 -nr. cad. 38865.

Incadrare zona

 Citeste detalii

Direcţia Generalâ de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii în proiectul „TEAM-UP: progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor", vă informează că în luna IUNIE 2021 este deschisă campania de recrutare a persoanelor care doresc să devină asistent maternal profesionist.
Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată care asigură prin activitateape care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament.

Citeste detalii

Read More

      Consiliul local al comunei Somova cu sediul in localitatea Somova, strada Galatiului, nr.49, cod fiscal 4508649, telefon/ fax 0240/541059 anunta ca pe data de 25 iunie 2021, ora 09.30 , la sediul Primariei, va avea loc licitatie publica deschisa privind vânzarea unui teren in suprafata de 294 m.p., situat in intravilanul  comunei Somova, sat Mineri, identificat in T 40, P 755, lot 2.

  • Documentatia privind organizarea si desfasurarea licitatiei poate fi procurata de la sediul Primariei, compartiment Secretar General.
  • Costul documentatiei- Caiet de sarcini si instructiunile pentru ofertanti – 100 lei/set, se achita la casieria Primariei.
  • Documentele necesare participarii la licitatie se pot depune la pana la data de 24 iunie 2021 la Secretarul General al comunei Somova.
Read More

 

    În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administratia publică, cu modificările și completările ulterioare, administrația locală, a decis realizarea on-line a dezbaterii publice privind elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Somova, pentru perioada 2021 – 2027, ținând cont de evoluția actuală a pandemiei de Coronavirus COVID-19 și măsurile necesare de întreprins pentru păstrarea sănătății populației.

Strategia de dezvoltare locală reprezintă unul din paşii cei mai importanţi care susţin procesele de dezvoltare locală, contribuind semnificativ la creșterea absorbției fondurilor europene nerambursabile, a capacității instituționale, la transparența actului de guvernare locală, la îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor și implicit va îmbunătăți șansele unei creșteri economice și sociale durabile, inteligente și incluzive. În esenţă, acest tip de strategie clarifică pe termen mediu şi lung care sunt direcţiile şi domeniile spre care se orientează efortul de dezvoltare al comunităţii, de aceea dorim să reflecte cât mai fidel posibilitățile reale de dezvoltare ale comunei.

 Daca sunt propuneri sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de strategie supus consultării publice se pot depune până la data de 09.06.2021

  1. ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  2. prin poștă sau curier rapid la adresa: loc.Somova, str.Galatiului, nr.49, jud. Tulcea
  3. personal, la sediul primăriei: loc.Somova, str.Galatiului, nr.49, jud. Tulcea

Puteti descarca de mai jos documentele atasate. 

Read More
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…